ÇEVRE DUYARLILIĞI

Instyle Tekstil, topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını yerine getirmek için çevreye ve beraber yaşadığı tüm canlılara saygısını, geri dönüşüm ve çevreye duyarlı yatırımları şeklinde açıkça ifade eder. Bu konudaki uygulamaların sektörde yaygınlaşmasında öncülük yapar.

Çalışanların sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedef olarak kabul eder. Grup Sektöründe geçerli yasalara uygun olarak çalışma konusundaki hassasiyetini uygulamaları ile ortaya koyar.

 


Kaynakların Verimli Kullanımı

Instyle Tekstil’ın kaynakları; insan gücü, makine-ekipman, teknolojik bilgi ve mali kaynaklar Takım Ruhu gereğince her bir çalışanın kendi öz kaynağı olarak kabul edilir. Tüm takım arkadaşlarımız kendi kullanımındaki ortak kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanır, korur ve bakımını yapar.

• Çevre kirlenmesini önlemeyi,
• Kirliliği kaynağında azaltmayı,
• Çevresel faaliyetlerini ulusal mevzuata ve uluslararası kabul görmüş yönetim sistemi standartlarına uygun olarak yürütmeyi,
• Müşterilerinin çevre ile ilgili kurallarını sürekli olarak izlemeyi ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi,
• Tüm çalışanlarına eğitimlerle çevre bilinci kazandırmayı,
• Tedarikçilerinin de çevresel konularda gelişmesine katkıda bulunmayı,

taahhüt ederek Çevre Yönetim Sistemini(ISO14001:2015-AJA13/16597) Kurumsal Sorumluluk Sisteminin üç ana başlığından biri olarak ele almıştır.

 

 

Bu çalışmalar doğrultusunda;

• Çevre  İş Sağlığı – İş Güvenliği Politikası 15.12.2012 tarihinde yayınlanmıştır.(OHSAS18001:2007-AJA13/3241)
• Çevre bilincinin oluşturulması için çalışanlara eğitimler verilmektedir.
• Fabrikadaki çevre boyutları ve çevre etkileri belirlenmektedir.
• Belirlenen bu boyutların kontrol altında tutulması için gerekli prosedür ve talimatlar oluşturulmaktadır.

Atıkların yönetimi ve bertarafı

• İlgili yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf ve kaynağında azaltma yapılmaktadır.