İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ

Instyle Tekstil’de daha güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamı meydana getirmek için;

Instyle TEKSTİL   olarak değişimi yakalamak ve büyümek için, “Sürekli Gelişime” ve ilgili taraflara açık olacağız.
Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği tüm Instyle TEKSTİL   çalışanlarının sorumluluğudur.
Kanun, mevzuat, yönetmelikleri ve diğer Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği gerekliliklerini yerine getirmek için sorumluluk ve yetkiler tüm çalışanlarımız arasında paylaşılacaktır.
Instyle TEKSTİL  ’de Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği diğer iş amaçlarımız kadar önemlidir.
Tüm kazalar önlenebilir ve önlenmelidir. Her işi yapmak için daima daha güvenli bir yol vardır.

Instyle TEKSTİL  ’de; OHSAS 18001 Standardını etkin bir şekilde uygulamak ve Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği konuları hakkındaki ferdi sorumluluk bilincini oluşturmak ve geliştirmek için her zaman eğitim vazgeçilmezdir.

Instyle TEKSTİL  ’de iç ve dış her türlü kaynak; verimli, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, iletişimi etkin kılmak, çalışanların bireysel performanslarını artırmak ve bilgiyi ve başarıyı ödüllendirmek üzere en doğru ve en faydalı şekilde kullanılacaktır.

15 Aralık 2012  tarihinde, bu amaçları gerçekleştirmek yolundaki taahhütleri içeren Instyle Çevre – İş Sağlığı – İş Güvenliği Politikası yayınlanmıştır.

Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Egitimi, Kurtarma Eğitimleri, Yangın Güvenliği ve Yangına Müdahale Eğitimi, Triaj ve Afet Tıbbi Eğitimi, Acil Durum Yöneticileri Eğitimleri verilmiştir.

Programsız İç Denetim
Haftalık olarak gerçekleştirilen, geniş kapsamlı denetimlerin yanı sıra dar kapsamlı denetimler de yapılmaktadır. Haftalık programsız iç denetimlerde çıkan uygunsuzluklar, İç Denetleme Raporları’na eklenir.

Tedarikçi Değerlendirme
Instyle TEKSTİL ; tedarikçilerinin ve alt üreticilerinin sosyal uygunluk uygulamalarını kademeli olarak kendi politikası paralelinde geliştirmeyi hedefler. Tedarikçi firmalar için el kitabı ve örnek sosyal uygunluk politikası hazırlanarak, bu firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerine katkıda bulunulmaktadır. Tedarikçi firmalar sosyal uygunluk konularında periyodik olarak denetlenmekte ve aksiyon planları hazırlanmaktadır.