İŞ YERİ DAVRANIŞ KURALLARI

Instyle TEKSTİL olarak, insan hakları evrensel beyannamesinde yer alan düzenlemelere göre aşağıda belirtilmiş bulunan İş Ahlakı ve Davranış Kurallarına bağlı kalacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

I. İSTİHDAM İLİŞKİSİ
Instyle TEKSTİL, işçilere saygılı olarak ve en azından ulusal  ve  uluslararası iş ve sosyal güvenlik mevzuat ve düzenlemeleri altında haklarını güvenceye alacak şekilde istihdam kuralları ve şartlarını uyarlamalı ve bunlara bağlı kalmalıdır.

II. AYRIMCILIK
Hiç kimseye, istihdam edildiği süre boyunca, işe alınma, ücret ve diğer haklar, terfi, disiplin,işten çıkarılma veya emeklilik konuları dahil olmak üzere, cinsiyet, ırk, din, yaş, bedensel engel, cinsel tercih, uyruk, siyasi tercih veya sosyal grup ve etnik kökenlerine dayanılarak ayrımcılık yapılamaz.

III. TACİZ VE KÖTÜ DAVRANIŞ
Bütün çalışanlara saygılı ve onurlu davranılmalıdır. Hiçbir çalışan fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü taciz ve kötü davranışa tabi tutulamaz.

IV. ZORLA ÇALIŞTIRMA
Hükümlü çalıştırma, borç karşılığında çalıştırma, senede bağlı olarak ya da herhangi başka şekillerde zorla çalıştırma yaptırılamaz.

V. ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRMAMA ve GENÇ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA
16 yaşının veya zorunlu eğitimi tamamlama yaşının altında (hangisi daha yüksekse) hiç kimse çalıştırılmayacaktır.

VI. ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ
Instyle TEKSTİL, çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve iş sözleşmesi haklarını tanıyacak ve saygı duyacaklardır.

VII. SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE
Instyle TEKSTİL, tesislerinin işletilmesi sonucunda işten kaynaklanan, işle ilgili veya iş esnasında meydana gelebilecek kaza ve yaralanmaların önlenmesi için güvenli ve sağlıklı bir iş yeri ortamı sağlamalıdırlar. Instyle TEKSTİL, iş yerinin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek tedbirleri, sorumluluklarını yerine getirecek şekilde almalıdırlar.

VIII. ÇALIŞMA SAATLERİ
Instyle TEKSTİL, işçilerden istihdam edildikleri T.C iş kanunlarının öngördüğünden daha fazla sürelerde  normal çalışma ve fazla mesai talep etmeyeceklerdir. Normal haftalık çalışma süresi  45 saati geçmeyecektir. Instyle TEKSTİL, işçilerinin her yedi günlük süre boyunca 24 saat kesintisiz dinlenmelerine  olanak sağlayacaklardır. Bütün fazla mesai çalışmaları çalışanın rızası ile olmalıdır. Instyle TEKSTİL, fazla mesai çalışmalarını düzenli olarak talep etmeyecek ve fazla mesai çalışmalarını yüksek ücretten ödeyeceklerdir. Olağanüstü koşullar haricinde, haftalık normal çalışma ve fazla mesai süreleri toplamı 60 saati geçmeyecektir.

IX. ÜCRETLENDİRME
Her işçinin, normal bir çalışma haftası karşılığında temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve cari bir gelir sağlamaya yetecek bir ücret kazanmaya hakkı vardır. Instyle TEKSTİL, hangisi daha yüksek ise, ücretlerle ilgili tüm yasal gerekliliklere uyacak şekilde, en az yasal asgari ücret veya uygun olan geçerli ücreti ödeyecek ve yasalar veya iş akdi gereği maaş dışında verilen hakları sağlayacaklardır.

X. İLETİŞİM
Tüm  görüş, dilek ve şikayetlerinizi ik@instyletex.com  adresine mail atarak veya +90 212 445 45 03 numaralı telefonu arayarak insan kaynakları departmanımıza iletebilirsiniz.