Instyle Tekstil Olarak Covid-19’a Karşı Aldığımız Önlemler

İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜSTEN (COVID-19) KORUNMA TEDBİRLERİ

 

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilen COVID-19’dan (Koronavirüs) korunmak için;

İşyerlerinde alınması gerekli önlemler aşağıda sıralanmıştır;

1. İşveren tarafından sağlanan servis hizmetlerini kullanan çalışanların araç içinde ve dışında sık kullanılan yüzeylerle temas mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizliği belirli aralıklarla sağlanmalıdır.

2. Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve uygun dezenfektanla yıkamalıdır. Su ve sabuna erişimin mümkün olmadığı durumlarda alkol içerikli uygun el antiseptiği sağlanmalıdır.

3. Özellikle sık ve/veya ortak kullanılan, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta olmak üzere işyerlerinde hijyen ve temizlik sağlanmalıdır. Özellikle lavabo, tuvalet, banyo, merdiven kenarlıkları, musluk, yemekhaneler, yatakhaneler, asansörler vb. ortak kullanım alanlarına girişlerde dezenfektan bulundurulması, araç, cihaz ve ekipmanlar gözden geçirilmeli ve hijyen şartlarına azami uyulmalıdır.

4. İşyeri personeli selamlaşma sırasında tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılmalıdır.

5. Yurtdışından gelen çalışanların 14 gün boyunca evden çalışması sağlanmalıdır. İşyeri dışından gelen ziyaretçilerden hastalık belirtisi taşıyanların işyerinde bulunan sağlık personelinin kontrolünden geçmeleri sağlanmalıdır.

6. Hastalık belirtilerini taşıyan kişilerin İşyeri Hekimi tarafından yapılacak olan ilk muayeneden sonra gerek duyulması halinde en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanmalıdır.

7. Herhangi bir COVID-19’a (Koronavirüs) bağlı hastalık şüphesi durumunda işyeri ortamına girilmemeli, derhal işyeri sağlık personeline durumu bildirmeli, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı işyerlerinde uygun ve doğru maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

8. Enfekte olmuş kişilerle doğrudan temas veya bulaşma (kontaminasyon) riski olan çalışma ortamlarında bulunulması halinde kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır. Bu kapsamda solunum koruyucu olarak EN 149 standardında en az FFP2 olmak üzere FFP2 ve FFP3 koruma düzeyine sahip parçacık filtreli yarım maskeler, ilgili bölümde belirtilen işlemlerde bulunacaklar için tavsiye edilir. Covid-19 virüsüne karşı koruma amaçlı tekrar kullanılamaz anlamına gelen “NR” işareti olan maskeler önerilir.

9. Solunum korumanın yanı sıra göz, el, vücut koruma da önerilmektedir. Kullanılacak eldivenler ise EN ISO 374-5 (Mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler) standardına uygun olmalıdır. Tam kapalı göz koruyucu kullanılmalıdır. Gözlük, vücut sıvısının ya da ortamdaki sıvının göz sıvısına teması engelleyecek şekilde koruma sağlamalıdır. Kullanılan gözlükler ve yüz siperi EN 166 standardına uygun olmalıdır. Ayrıca koruyucu kıyafetler (elbise, tulum ve sağlık çalışanları için önlük) kullanılabilir.

10. Kontaminasyon riskine karşı kişisel koruyucu donanımlar işyerlerinde yeterli miktarda bulundurulmalıdır.

11. İşyerleri belirli aralıklarla pencere açılarak havalandırılmalıdır. Havalandırma sistemi olan işyerlerinde havalandırma debisinin azaltılması gerekmektedir.

12. Bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olan çalışanlar, zayıf bağışıklık sistemine sahip olan çalışanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplarda ağır seyretme riski yüksek olup, riskli gruplar başta olmak üzere tüm çalışanlar korunmalıdır.

13. Ülke dışına düzenlenecek iş seyahatleri mümkün olabildiğince ertelenmeli, etkinliklerin yapılmasının mecbur olduğu durumlarda öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmelidir. İş nedeniyle seyahat edilmesi mecburi durumlarda Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalıdır.